Een aanvraag indienen

dd-mm-jjjj

Vul hier je bank of gironummer in waarvan maandelijks het abonnementsgeld wordt afgeschreven.

Vul hier je de 16 cijfers van je lidmaatschapsnummer in. Deze vind je op de pas zelf.

Hier kun je aangeven waarom je het abonnement wilt beëindigen.

Bestand toevoegen of bestanden hier neerzetten