Zijn naast Pathé Unlimited (Gold) Card ook de andere Pathékaarten en -vouchers geldig bij CineMec?