Tot wanneer kan ik de zaal binnengaan?

Pathé streeft naar optimale filmbeleving. Teneinde onze bezoekers ongestoord van film te kunnen laten genieten, luisteren wij nauwgezet naar kritiek van onze bezoekers. Naar aanleiding van diverse klachten en onderzoeksresultaten uit ons jaarlijkse bezoekerstevredenheidsonderzoek hebben wij moeten besluiten geen bezoekers meer toe te laten in de zaal als de hoofdfilm gestart is. Uit ons onderzoek bleek namelijk dat we lager scoren op geluidsoverlast en het gedrag van andere bezoekers.

Met deze maatregel willen wij de filmbeleving van bezoekers optimaliseren. Het is erg storend voor bezoekers, die al in de zaal zitten, als er andere personen tijdens de film binnenkomen. Om deze reden is het alleen mogelijk om de zaal te betreden tijdens het voorprogramma. 10 minuten na de tijd die gecommuniceerd wordt op het ticket krijg je geen toegang meer tot de zaal.

Uiteraard kunnen bezoekers tijdens de voorstelling nog wel de zaal verlaten voor bijvoorbeeld toiletbezoek.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen